Upratovací servis

Pravidelné upratovanie zabezpečujeme podľa požiadaviek klienta, pričom sa vždy snažíme vyhovieť všetkým jeho požiadavkám.

Najväčší dôraz kladieme na kvalitu a odbornosť. Dôkladne si vyberáme zmluvných partnerov a pracujeme len so značkovými a overenými materiálmi a strojmi. Zabezpečujeme komplexnú ponuku upratovacích služieb, ku každej vykonávanej službe máme vypracované interné smernice, čím sa snažíme zabezpečiť vysokú kvalitu. Všetky nami používané čistiace prostriedky sú certifi kované a majú kartu bezpečnostných údajov. Výsledkom našej snahy je predcertifi kačný audit ISO 9001:2000. Dôveru našich partnerov získavame spoľahlivosťou a kvalitou vykonávaných služieb. Všetci naši zamestnanci sú vybavení pracovným oblečením s logom a farbami našej spoločnosti.

Pravidelné upratovanie:

Jednorazové upratovanie:

Ostatné ponúkané služby: